zaldilasterketak.eus

Hondarra

Pistaren lurra hipodromo batzuetan hondarrezkoa da. Hondar hori hainbatetan fibrarekin
nahasten da. Normalean entrenatzeko ere erabiltzen dira hondarrezko pistak. Neguan, eguraldi
txarrarekin, denboraldi asko hondarrean egiten dira.

(Esp: Arena/Fr: PSF/Eng: All weather)

Hondarra
Scroll to top